Onderzoek en advies op het gebied van gastvrijheid en beleving

Onderzoek en advies op het gebied van marketing en communicatie

Kwaliteitsaudits, eventueel gekoppeld aan 'mistery guest' bezoeken

Interimmanagement

Beoordelen van producten en diensten, gebaseerd op de verzorgingsmarkt

Beoordelen van kosten en baten

Coaching en begeleiding van medewerkers

Begeleiden van veranderingsprocessen